Tracklist

Credit

Tracklist

1.Opening Demo FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

2.Prelude FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

3.Opening Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

4.Castle Cornelia FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

5.Main Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Kento Hasegawa/Masato Koda

6.Chaos Shrine FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

7.Matoya's Cave FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka/Hidenori Miyanaga

8.Town FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

9.Shop FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

10.The Ship FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

11.Sunken Shrine FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

12.Dungeon FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

13.Menu Screen FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

14.The Airship FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

15.Mount Gulg FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

16.Flying Fortress FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

17.Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuji Aoyama/Ayumu Murai

18.Victory FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuji Aoyama/Ayumu Murai

19.Game Over FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

20.Sanctuary FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

21.Inn FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

22.Derelict Keep FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

23.Miniboss Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Kento Hasegawa

24.Boss Battle A FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Kento Hasegawa

25.Boss Battle B FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Kento Hasegawa/Masato Koda

26.Final Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Kento Hasegawa

27.End Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

28.The Lute FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

29.Building the Bridge FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

30.Fanfare FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuji Aoyama/Ayumu Murai

31.The Crystals Restored FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

32.Key Item Received FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

33.Save Jingle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

Credit

Music Production

ORIGINAL MUSIC COMPOSER & MUSIC SUPERVISOR

Nobuo Uematsu

MUSIC DIRECTOR

Hidenori Miyanaga

ARRANGERS

Shingo Kataoka (U-on Factory)
Ryoue Takagi (Studio Chikkyousya)
Kento Hasegawa (SOUND18)
Masato Kouda (DesignWave Co.,Ltd.)
Tomonori Adachi (Ivory Music)
Ayumu Murai
Yuji Aoyama
Hidenori Miyanaga

PROJECT MANAGERS

Masamu Kobayshi
Kazuki Hamamoto

MUSIC PRODUCTION MANAGER

Hiroki Ogawa (Dog Ear Records Co., Ltd.)

ASSISTANT MANAGER

Takanori Uematsu (Dog Ear Records Co., Ltd.)

RECORDING Production

PERFORMERS

Osaka Recording Session

CONDUCTOR

Shimpei Sasaki

ARTIST MANAGEMENT

Seiji Watanabe

ORCHESTRA

Japan Century Symphony Orchestra

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Keiji Ono (Myo-on-sha Inc.)

Tokyo Recording Session

FLUTE

Junichiro Taku

OBOE

Kanami Araki

CLARINET

Hidehito Naka

FAGOTTO

Yohta Minakami

HORN

Tatsuo Nippashi

TRUMPET

Kenichi Tsujimoto

TROMBONE

Shinji Koga

TUBA

Shinpei Tsugita

PERCUSSION

Akihiro Oba

HARP

Kazuko Shinozaki

STRINGS

Koichiro Muroya Strings

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Daisuke Shiiba

RECORDING/MIXING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

RECORDING COORDINATOR

Tsutomu Satomi (Shangri-la inc.)

Remote recording

GUITAR

Masashi Kuno
Tsuyoshi Sekito
Yuji Aoyama

DRUM

YOYOKA

RECORDER/TIN WHISTLE/FIDDLE

Patri

RECORDER

Hidehiro Nakamura

Digital Package Production

MUSIC DATA SUPPORT

Junnosuke Usui

MASTERING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

MASTERING STUDIO

EXTON Studio YOKOHAMA

言語選択