Tracklist

Credit

Tracklist

1.Main Theme of Final Fantasy V FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

2.Opening Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani/Ayumu Murai/Daisuke Shiiba

3.Four Hearts FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

4.Hurry! Hurry! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

5.Reina's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

6.Dungeon FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger:

7.Battle 1 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

8.Victory Fanfare FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

9.Requiem FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

10.Pirates Ahoy FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

11.Town Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

12.Sealed Away FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

13.Cursed Lands FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

14.Deception FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

15.Harvest FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

16.To the North Mountain FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

17.Close Call FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

18.Battle 2 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

19.Spreading Grand Wings FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

20.Royal Palace FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

21.Fire Ship FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

22.Run! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

23.Sorrows of Parting FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

24.Library of Ancients FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

25.Reminiscence FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi/Hidenori Miyanaga

26.Musica Machina FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

27.The Day Will Come FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

28.What? FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

29.Mambo de Chocobo FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

30.Home, Sweet Home FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

31.Music Box FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

32.The Airship FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

33.The Evil Lord Exdeath FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

34.Exdeath's Castle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

35.The Dawn Warriors FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

36.Battle at the Big Bridge FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama/Hidenori Miyanaga

37.Unknown Lands FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

38.Moogles' Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

39.The Castle of Dawn FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

40.Beyond the Deep Blue Sea FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

41.Legend of the Deep Forest FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

42.Tycoon Waltz FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

43.Boko's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

44.A New World FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

45.Sealed Book FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

46.Slumber of Ancient Earth FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

47.Prelude to the Void FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

48.In Search of Light FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

49.The Decisive Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratani

50.The Final Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yuko Komiyama

51.The Silent Beyond FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

52.Dear Friends FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

53.Final Fantasy FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

54.Ending Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

55.The Prelude FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

56.Fanfare 1 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

57.Fanfare 2 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

58.I'm a Dancer FFPR Ver.

Arranger: Ayumu Murai

59.Piano Lesson 1 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hirosato Noda

60.Piano Lesson 2 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hirosato Noda

61.Piano Lesson 3 FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

62.Piano Lesson 4 FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

63.Piano Lesson 5 FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

64.Piano Lesson 6 FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

65.Piano Lesson 7 FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

66.Piano Lesson 8 FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

67.Good Night FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

Credit

Music Production

ORIGINAL MUSIC COMPOSER & MUSIC SUPERVISOR

Nobuo Uematsu

MUSIC DIRECTOR

Hidenori Miyanaga

ARRANGERS

Reo Uratani (Rei Music)
Yuko Komiyama (comymusic)
Tomonori Adachi (Ivory Music)
Ryoue Takagi (Studio Chikkyousya)
Shingo Kataoka (U-on Factory)
Daisuke Shiiba
Masaya Tsunemoto (JT STUDIO akihabara)
Hirosato Noda
Ayumu Murai
Hidenori Miyanaga

PROJECT MANAGERS

Masamu Kobayshi
Kazuki Hamamoto

MUSIC PRODUCTION MANAGER

Hiroki Ogawa (Dog Ear Records Co., Ltd.)

ASSISTANT MANAGER

Takanori Uematsu (Dog Ear Records Co., Ltd.)

RECORDING Production

PERFORMERS

Osaka Recording Session

CONDUCTOR

Shimpei Sasaki

ARTIST MANAGEMENT

Seiji Watanabe

ORCHESTRA

Japan Century Symphony Orchestra

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Keiji Ono (Myo-on-sha Inc.)

Tokyo Recording Session

FLUTE

Junichiro Taku

OBOE

Kanami Araki

CLARINET

Hidehito Naka

FAGOTTO

Yohta Minakami

HORN

Tatsuo Nippashi

TRUMPET

Kenichi Tsujimoto

TROMBONE

Shinji Koga

TUBA

Shinpei Tsugita

PERCUSSION

Akihiro Oba

HARP

Kazuko Shinozaki

STRINGS

Koichiro Muroya Strings

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Daisuke Shiiba

RECORDING/MIXING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

RECORDING COORDINATOR

Tsutomu Satomi (Shangri-la inc.)

Remote recording

FLUTE

Naoko Yamamoto

OBOE/ENGLISH HORN

Takayuki Mogami

TRUMPET

Hiroto Uga

GUITAR

Masashi Kuno
Tsuyoshi Sekito
Reo Uratani (Rei Music)

DRUM

Genta Shirakawa
YOYOKA

RECORDER/TIN WHISTLE/FIDDLE

Patri

SAXOPHONE

Yudai Adachi

RECORDING ENGINEER

Pansy Seki

SPECIAL THANKS

Yui Hada
Hisashi Yamagiwa

Digital Package Production

MUSIC DATA SUPPORT

Junnosuke Usui

MASTERING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

MASTERING STUDIO

EXTON Studio YOKOHAMA

言語選択