Tracklist

Credit

Tracklist

1.Prelude FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

2.The Altar Cave FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

3.Battle 1 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

4.Fanfare FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

5.Room of the Crystal FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

6.Opening Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

7.The Village of Ur FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

8.Eternal Wind FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

9.The Djinn's Curse FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

10.Dungeons FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

11.Return of the Warriors FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

12.To the Mountain Top FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

13.Tozus FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

14.Battle1 -Woodwind Quintet- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

15.Fanfare -Woodwind Quintet- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

16.The Nepto Shrine FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

17.Voyage of the Enterprise FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

18.The Living Forest FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

19.The Ancients FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

20.Chocobos! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

21.Fat Chocobo! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

22.The Tower of Owen FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

23.Gysahl Greens FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

24.Castle Hein FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

25.Thrilling Tune 1 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

26.Thrilling Tune 2 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

27.Thrilling Tune 3 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

28.Battle 2 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

29.Requiem FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

30.Flight of the Enterprise FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

31.The Boundless Ocean FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

32.Priestess Aria FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

33.Amur FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

34.Let's Play the Piano! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hirosato Noda

35.Let's Play the Piano Again! FFPR Ver.

Arranger: Hirosato Noda

36.Swift Twist FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

37.The 4 Old Men FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

38.In the Covert Town FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

39.Saronia FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

40.The Nautilus FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

41.Sunken Temple FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

42.Doga and Unei FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

43.Noah's Lute FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

44.Good Morning! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

45.The Invincible FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

46.The Forbidden Land, Eureka FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

47.The Crystal Tower FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

48.The Dark Crystals FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Eri Tsunemoto

49.Last Battle -1- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

50.Last Battle -2- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

51.Last Battle -3- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

52.Everlasting World -1- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

53.Everlasting World -2- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

54.Everlasting World -3- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

55.Treasure! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

56.Join the Party! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

57.Farewell FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

58.The Dancer FFPR Ver.

Arranger: Ayumu Murai

59.Garuda's Fall FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

60.Night at the Inn FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

Credit

Music Production

ORIGINAL MUSIC COMPOSER & MUSIC SUPERVISOR

Nobuo Uematsu

MUSIC DIRECTOR

Hidenori Miyanaga

ARRANGERS

Shingo Kataoka (U-on Factory)
Masaya Tsunemoto (JT STUDIO akihabara)
Eri Tsunemoto (studio de musique)
Reo Uratani (Rei Music)
Daisuke Shiiba
Ayumu Murai
Hirosato Noda
Hidenori Miyanaga

PROJECT MANAGERS

Masamu Kobayshi
Kazuki Hamamoto

MUSIC PRODUCTION MANAGER

Hiroki Ogawa (Dog Ear Records Co., Ltd.)

ASSISTANT MANAGER

Takanori Uematsu (Dog Ear Records Co., Ltd.)

RECORDING Production

PERFORMERS

Osaka Recording Session

CONDUCTOR

Shimpei Sasaki

ARTIST MANAGEMENT

Seiji Watanabe

ORCHESTRA

Japan Century Symphony Orchestra

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Keiji Ono (Myo-on-sha Inc.)

Tokyo Recording Session

FLUTE

Junichiro Taku

OBOE

Kanami Araki

CLARINET

Hidehito Naka

FAGOTTO

Yohta Minakami

HORN

Tatsuo Nippashi

TRUMPET

Kenichi Tsujimoto

TROMBONE

Shinji Koga

TUBA

Shinpei Tsugita

PERCUSSION

Akihiro Oba

HARP

Kazuko Shinozaki

STRINGS

Koichiro Muroya Strings

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Daisuke Shiiba

RECORDING/MIXING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

RECORDING COORDINATOR

Tsutomu Satomi (Shangri-la inc.)

Remote Recording

FLUTE

Naoko Yamamoto

OBOE/ENGLISH HORN

Takayuki Mogami

CLARINET

Marina Yamamoto

TRUMPET

Hiroto Uga

GUITAR

Tsuyoshi Sekito

DRUM

Genta Shirakawa
YOYOKA

RECORDER/TIN WHISTLE/FIDDLE

Patri

SPECIAL THANKS

Yui Hada
Hisashi Yamagiwa

Digital Package Production

MUSIC DATA SUPPORT

Junnosuke Usui

MASTERING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

MASTERING STUDIO

EXTON Studio YOKOHAMA

言語選択