Tracklist

Credit

Tracklist

1.Omen -1- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

2.Omen -2- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

3.Omen -3- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

4.The Mines of Narshe FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

5.Awakening FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

6.Locke's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

7.Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

8.Victory Fanfare FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

9.Edgar & Sabin's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

10.Kefka FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

11.Mt. Koltz FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

12.The Returners FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

13.Shadow's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan/Daisuke Shiiba

14.Troops March On FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

15.Cyan's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

16.The Unforgiven FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

17.Phantom Forest FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

18.Phantom Train FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

19.The Veldt FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

20.Gau's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

21.The Serpent Trench FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

22.Kids Run Through the City FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

23.Under Martial Law FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

24.Celes's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

25.Protect the Espers! FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

26.The Decisive Battle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama/Hidenori Miyanaga

27.Metamorphosis FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

28.Terra's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan/Hidenori Miyanaga

29.Coin of Fate FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

30.Techno de Chocobo FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hirosato Noda

31.Forever Rachel FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

32.Slam Shuffle FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

33.Spinach Rag FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

34.Overture -1- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

35.Overture -2- (JPN) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

36.Overture -2- (ENG) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

37.Overture -2- (FRE) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

38.Overture -2- (ITA) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

39.Overture -2- (GER) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

40.Overture -2- (SPA) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

41.Overture -2- (KOR) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

42.Overture -3- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

43.Aria di Mezzo Carattere (JPN) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

44.Aria di Mezzo Carattere (ENG) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

45.Aria di Mezzo Carattere (FRE) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

46.Aria di Mezzo Carattere (ITA) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

47.Aria di Mezzo Carattere (GER) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

48.Aria di Mezzo Carattere (SPA) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

49.Aria di Mezzo Carattere (KOR) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

50.Wedding Waltz - Duel -1- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

51.Wedding Waltz - Duel -2- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

52.Wedding Waltz - Duel -3- (JPN) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

53.Wedding Waltz - Duel -3- (ENG) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

54.Wedding Waltz - Duel -3- (FRE) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

55.Wedding Waltz - Duel -3- (ITA) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

56.Wedding Waltz - Duel -3- (GER) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

57.Wedding Waltz - Duel -3- (SPA) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

58.Wedding Waltz - Duel -3- (KOR) FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

59.Wedding Waltz - Duel -4- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

60.Grand Finale FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

61.Setzer's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

62.Johnny C. Bad FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai/Hidenori Miyanaga

63.The Gestahl Empire FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ryoue Takagi

64.Magitek Research Facility FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

65.The Airship Blackjack FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

66.What? 2 FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

67.Mog's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

68.Strago's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

69.Relm's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

70.Esper World FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

71.Floating Continent FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

72.Catastrophe FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

73.Battle to the Death FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

74.Rest in Peace FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

75.Dark World FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

76.From That Day On... FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Shingo Kataoka

77.Searching for Friends FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Masaya Tsunemoto

78.Gogo's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Tomonori Adachi

79.Epitaph FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Hidenori Miyanaga

80.The Magic House FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

81.Umaro's Theme FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

82.The Fanatics FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

83.Kefka's Tower FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

84.Dancing Mad -Act 1- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

85.Dancing Mad -Act 2- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

86.Dancing Mad -Act 3- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

87.Dancing Mad -Act 4- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Yoko Komiyama

88.Balance Is Restored FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Daisuke Shiiba

89.The Prelude FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Reo Uratan

90.Fanfare -2- FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

91.Rest Well FFPR Ver.

Composer: Nobuo Uematsu / Arranger: Ayumu Murai

Credit

Music Production

ORIGINAL MUSIC COMPOSER & MUSIC SUPERVISOR

Nobuo Uematsu

MUSIC DIRECTOR

Hidenori Miyanaga

ARRANGERS

Daisuke Shiiba
Reo Uratani (Rei Music)
Yuko Komiyama (comymusic)
Ryoue Takagi (Studio Chikkyousya)
Tomonori Adachi (Ivory Music)
Shingo Kataoka (U-on Factory)
Masaya Tsunemoto (JT STUDIO akihabara)
Hirosato Noda
Ayumu Murai
Hidenori Miyanaga

PROJECT MANAGERS

Masamu Kobayshi
Kazuki Hamamoto

MUSIC PRODUCTION MANAGER

Hiroki Ogawa (Dog Ear Records Co., Ltd.)

ASSISTANT MANAGER

Takanori Uematsu (Dog Ear Records Co., Ltd.)

RECORDING Production

PERFORMERS

Opera Recording Session

Vocal (Japanese)

Maria: Masumi Nemoto
Draco: Masafumi Tanaka
Lars: Akihiko Tamayama

Vocal (English)

Maria: Hannah Grace
Draco: Jeffrey Trambley
Lars: David Mashiko

Vocal (French)

Maria: Morgane Heyse
Draco: Paolo Di Pietro
Lars: Geoffrey Derives

Vocal (German)

Maria: Morgane Heyse
Draco: Marco Di Sapia
Lars: Josua

Vocal (Iitalian)

Maria: Antonella Rondinone
Draco: Paolo Di Pietro
Lars: Roberto

Vocal (Spanish)

Maria: Francesca Calero
Draco: Pablo Lopez
Lars: Miguel Ferrer

Vocal (Korean)

Maria: AN Hye-Soo
Draco: LEE Sang-Joon
Lars: HAN Sang-Ho

VOCAL RECORDING DIRECTION

Kentaro Sato

RECORDING ENGINEER

Kurt Jessen (Arriba Entertainment Inc.)
Nicolas Alvarez (Arriba Entertainment Inc.)

RECORDING COORDINATOR

Chihoko Bae (Arriba Entertainment Inc.)

Osaka Recording Session

CONDUCTOR

Shimpei Sasaki

ARTIST MANAGEMENT

Seiji Watanabe

ORCHESTRA

Japan Century Symphony Orchestra

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Keiji Ono (Myo-on-sha Inc.)

Tokyo Recording Session

FLUTE

Junichiro Taku

OBOE

Kanami Araki

CLARINET

Hidehito Naka

FAGOTTO

Yohta Minakami

HORN

Tatsuo Nippashi

TRUMPET

Kenichi Tsujimoto

TROMBONE

Shinji Koga

TUBA

Shinpei Tsugita

PERCUSSION

Akihiro Oba

HARP

Kazuko Shinozaki

STRINGS

Koichiro Muroya Strings

PAN FLUTE

Kei Sakamoto

WHISTLE

Romu Aoyagi

RECORDING DIRECTION SUPPORT

Daisuke Shiiba

RECORDING/MIXING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

RECORDING COORDINATOR

Tsutomu Satomi (Shangri-la inc.)

Remote recording

FLUTE

Naoko Yamamoto

OBOE/ENGLISH HORN

Takayuki Mogami

TRUMPET

Hiroto Uga

GUITAR

Masashi Kuno
Fumihiko Nakamura
Reo Uratani (Rei Music)
Tsuyoshi Sekito
Yuji Aoyama

DRUM

Genta Shirakawa
YOYOKA

RECORDER/TIN WHISTLE/FIDDLE

Patri

SHAKUHACHI

Ishigaki Seizan

VIOLIN

Issaku Matsumoto

SAXOPHONE

Yudai Adachi

RECORDING ENGINEER

Pansy Seki

SPECIAL THANKS

Keiichi Kashiwada (KING RECORD CO., LTD.)
Takekazu Honda (KING RECORD CO., LTD.)
Yui Hada
Hisashi Yamagiwa
Nozomi Toki
Keisuke Albert Kato
Josh Lovell

Digital Package Production

MUSIC DATA SUPPORT

Junnosuke Usui

MASTERING ENGINEER

Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.)

MASTERING STUDIO

EXTON Studio YOKOHAMA

言語選択